Robòtica educativa per a grups de 11 a 12 anys

A l’activitat extraescolar per a nens del grup d’edat de 11 a 12 anys es segueix treballant en llengua anglesa. El material facilitat, tant documentació escrita com programes d’ordinador seran en anglès, de forma que mentre desenvolupen aquesta activitat extraescolar, aniran ampliant el seu vocabulari i millorant la seva expressió verbal en anglès amb petits treballs d’exposició oral.

Els alumnes entren en el món del muntatge de robots i la seva programació. Es treballen conceptes més complexos de matemàtiques, física, ciència i tecnologia, conceptes que ya s’han treballat prèviament al seu centre educatiu.

A aquesta activitat extraescolar es treballa en equip i es fomenta el que resolguin els reptes de forma creativa. A més, els alumnes han d’exposar i discutir les solucions que aporten als reptes.

Treballem a classe per que els nostres alumnes es sentin còmodes enfrontant-se a nous reptes. També fomentem molt el treball en equip. Aquests són alguns exemples de les habilitats i competències que volem que els nostres alumnes desenvolupin i que els serviran al seu futur.

Actividad extraescolar de 11 a 12 años
Space Challenge

Treballem, als centres on es el primer any de classes, amb el kit Space Challenge, on els alumnes treballen com un equip d’enginyers de la NASA que han d’enviar una missió a Mart. Primer treballen amb reptes d’aprenentatge, simulant un laboratori de la NASA on es dissenya, es construeix i es programa el robot  que s’enviarà a Mart. Posteriorment es passa a les missions de repte, sobre un pòster que simula l’espai exterior i la superfície de Mart.

Als centres amb al menys un any d’experiència de classes, es prepara als alumnes per a la FIRST Lego League. Cada classe és un equip que ha de dissenyar un robot per a participar en el joc del robot i han de desenvolupar un projecte que han de presentar davant del jurat de l’esdeveniment.

Per a més informació sobre la FIRST Lego League, segueix el següent enllaç:

FIRST Lego League
FLL Torneo

Per a una informació més detallada, posa’t en contacte amb nosaltres.

Formulari de Contacte