Robòtica educativa per a grups de 13 a 14 anys

A l’activitat extraescolar que agrupa l’edat de 13 a 14 anys, es segueix treballant en llengua anglesa. El material que s’entregarà a l’alumne, tant documentació escrita com programes d’ordinador seran en anglès, amb l’objectiu d’anar ampliant el seu vocabulari i millorant la seva expressió verbal en anglès amb petits treballs d’exposició oral.

Els alumnes entren al món del muntatge de robots i la seva programació. Es treballen conceptes més complexos de matemàtiques, física, ciència i tecnologia, conceptes que ja han treballat prèviament al seu centre educatiu.

A aquesta activitat extraescolar es treballa en equip i es fomenta el que resolguin els reptes de forma creativa. A més, els alumnes han d’exposar i discutir les solucions que aporten als reptes.

Treballem a classe per que els nostres alumnes es sentin còmodes enfrontant-se a nous reptes. També fomentem molt el treball en equip. Aquests són alguns exemples de les habilitats i competències que volem que els nostres alumnes desenvolupin i que els serviran al seu futur.

Design Engineering Process

Treballem, als centres on és el primer any de classes, amb el kit Design Engineering Process, on els alumnes coneixen el mètode de treball que segueixen els millor equips d’enginyers del món. Se’ls hi proposen reptes oberts que han de resoldre en equip seguint aquest mètode. Han de trobar en equip les millor solucions als reptes proposats, analitzant les avantatges i inconvenients de cada solució proposada.

Als centres amb al menys un any d’experiència de classes, es prepara als alumnes per a la FIRST Lego League. Cada classe és un equip que ha de dissenyar un robot per a participar en el joc del robot i han de desenvolupar un projecte que han de presentar davant del jurat de l’esdeveniment.

Per a més informació sobre la FIRST Lego League, segueix el següent enllaç:

FIRST Lego League
FLL Torneo

Per a una informació més detallada, posa’t en contacte amb nosaltres.

Formulari de Contacte