Robòtica educativa per a grups de 7 a 8 anys

Des del primer dia treballem amb la llengua anglesa en les nostres activitats extraescolars. El material facilitat, tant documentació escrita com programes d’ordinador, serà en anglès, de manera que els alumnes aniran ampliant el seu vocabulari i millorant la seva expressió verbal en aquest idioma amb petits treballs d’exposició oral. D’aquesta manera els nens aprenen l’anglès de forma natural.

L’experimentació segueix sent una peça fonamental en el desenvolupament dels infants. La metodologia Edukative està dissenyada per potenciar en cada edat el desenvolupament cognitiu-emocional adequat.

El vostre fill continua en ala etapa de la experimentació i Edukative aposta per treballar en aquesta etapa amb:

El kit de construcció LEGO Education WeDo introdueix als nostres alumnes en la Robòtica. Els alumnes construeixen models funcionals amb motors i sensors, i exploren activitats transcurriculars que ajuden a desenvolupar les seves competències en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, així com en llengua anglesa. Alhora, seguint la nostra metodologia, aprenen a treballar en equip.

WeDo 2.0 reforça la comprensió dels estudiants de les vuit pràctiques de ciència i enginyeria: preguntar i resoldre problemes, modelat, prototipatge, la investigació, l’anàlisi i la interpretació de les dades, el pensament computacional, la creació d’arguments basats en l’evidència , i obtenir, avaluar i comunicar informació.

Els nostres objectius són desenvolupar les competències dels nostres alumnes a través de projectes pràctics que cobreixen temes clau de la ciència com la física, la vida, els moviments de terra i les ciències espacials, l’enginyeria i la tecnologia. Millorar la resolució de problemes, el pensament crític, la comunicació, la col·laboració i integrar l’ús de les eines digitals pertinents per a millorar les habilitats de pensament computacional.

WeDo 2.0
Máquinas Simples y Motorizadas

L’ús del kit Màquines Simples i Motoritzades permet als estudiants dissenyar i fer models per observar el seu comportament i experimentar amb ells. Poden redissenyar-los per millorar la seva funcionalitat i després documentar i presentar els seus resultats. Els alumnes construeixen models per parelles, cadascun centrat en una part del model, que després han d’unir. Amb això s’enforteix el treball col·laboratiu i la comunicació.

LEGO Education BuildToExpress està dissenyat perquè els estudiants puguin comunicar-se i expressar-se amb eficàcia. La construcció anima a la reflexió i a donar una veu per igual a tots els participants en el procés. Els elements del kit estan pensats per millorar les capacitats creatives i el pensament crític dels alumnes i al mateix temps millorar les capacitats d’expressió i també d’aprendre a escoltar.

Building Express

Utilitzem també Scratch, combinat amb Lego Education WeDo per a treballar conceptes de programació. Així, els programes que realitzen els nostres alumnes mouen les construccions que han fet ells mateixos.

Però a més volem oferir-te un últim valor afegit.

Iniciem un treball primerenc del desenvolupament de les capacitats i habilitats emocionals del teu fill.

Per a una informació més detallada, posa’t en contacte amb nosaltres.

Formulari de Contacte