Avís Legal

L’accés al nostre lloc web www.edukative.com (el Lloc) et converteix en Usuari del mateix i et lliga a les condicions d’ús aquí regulades. Ens reservem el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració d’aquest lloc web, així com el present Avís Legal i les Condicions d’Ús, de manera que et recomanem llegir-lo cada vegada que accedeixis al nostre Lloc.

1. Dades de la Societat.

Edukative, S.L., empresa espanyola, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43308, Foli 100, Full B-452327, Inscripció 1ª, amb CIF B-66284373, té el seu domicili social a Barcelona (08018) Andrade, 15-17 (d’ara en endavant, Edukative).

2. Comunicacions.

Qualsevol comunicació amb Edukative pot fer-se mitjançant qualsevol dels següents canals:

Per correu ordinari a les nostres oficines: Andrade, 15-17, 08018, Barcelona.

Per e-mail a: info@edukative.es

Via formulari web, accedint a: https://www.edukative.es/ca/contacte/

Per telèfon: 93 165 24 90

3. Serveis prestats on-line i la Contractació Electrònica.

El Lloc és la plataforma on-line a través de la qual Edukative ofereix la contractació i promoció dels serveis que dona.

El Lloc proporciona a l’Usuari tota la informació prèvia necessària per poder valorar la oferta de serveis d’Edukative.

4. Utilització correcta de nostre lloc.

Com a Usuari, t’obligues a fer un ús correcte, diligent i lícit del nostre lloc, la qual cosa suposa que, entre d’altres:

 • Utilitzaràs el Lloc per als fins pels quals està pensat, és a dir, per a obtindre la informació sobre els nostres serveis i la seva contractació. T’abstindràs de realitzar qualsevol us del Lloc i/o dels seus continguts que sigui contrari a la llei, l’ordre públic, la moral o els bons costums generalment acceptats;
 • Respectaràs els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc i els seus continguts, així como tots els que corresponen a Edukative;
 • No reproduiràs, copiaràs, transformaràs, modificaràs, distribuiràs, comunicaràs públicament o posaràs a disposició del públic ni el lloc ni cap dels seus continguts ni les seves transformacions, per cap mitjà o modalitat d’explotació;

Per tant, com a Usuari respondràs de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa que Edukative pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència d’un ús incorrecte del Lloc, un incompliment d’aquestes condicions d’ús o de la Llei per part de l’Usuari.

5. Accés als nostres serveis.

Accés per a la contractació:

Como Usuario que accede a nuestro Sitio para la contratación de nuestros servicios, declaras y nos garantizas:

 • Que tens capacitat per a contractar.
 • Que tota la informació personal que ens proporcionaràs (dades personals, de contacte, identificatives i números de comptes bancaris), així com tota la informació relativa a el(s) teu punt(s) de subministrament és veraç, exacta, vigent i autentica, i que la mantindràs degudament actualitzada per mitjà de qualsevol dels canals habilitats per establir contacte amb nosaltres.
 • Que coneixes que el sistema de contractació dels nostres serveis pot ser on-line o presencial de manera que accedint i completant el procediment de contractació que s’ofereix al Lloc acceptes aquesta forma de contractació.
 • Que igualment coneixes i acceptes que, amb l’acceptació de les condicions acordades durant el procediment de contractació que realitzaràs mitjançant la validació de l’enllaç amb les dades del teu contracte que et remetrem per correu electrònic, estàs donant el teu consentiment i formalitzant el teu contracte.

Contractació:

Un cop subscrit un contracte amb Edukative, a més de la condició d’Usuari del nostre Lloc adquireixes també la condició de Client: La teva relació amb Edukative

egirà pel contracte subscrit (al que tindràs accés sempre) i com a Usuari – Client tindràs accés a la zona específica per a Clients a través del teu compte, que s’activa amb el teu nom d’usuari i la teva contrasenya. A partir d’aquest moment, t’obligues, addicionalment, a:

 • Conservar les teves dades d’accés (usuari i contrasenya) degudament protegides i a no comunicar-les o cedir-les a cap tercer; en cas de robatori, pèrdua o comunicació indeguda d’aquestes dades a tercers, t’obligues a comunicar-nos-ho amb la major brevetat, per a poder substituir-les per noves claus.
 • Utilitzar la zona específica per a Clients del Lloc amb els fins pels quals està pensada, és a dir, la gestió de la teva relació com a Client d’Edukative, l’arxiu i documentació de les teves dades personals;
 • Abstenir-te de qualsevol us de la zona específica per a Clients i/o dels seus continguts que sigui contrari a la llei, l’ordre públic, la moral o els bons costums generalment acceptats.

Els teus comentaris:

Quan, com a Usuari i/o Client d’Edukative, ens remetis qualsevol observació, opinió o comentari, tant sobre els nostres serveis com sobre la nostra atenció al Client, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altra via, ens estàs autoritzant expressament i de forma gratuïta a utilitzar-los de la forma més extensa possible i, en cas que aquestes observacions, opinions i/o comentaris es considerin protegides per drets de propietat intel·lectual, ens cedeixes en exclusiva i amb la possibilitat de cedir-les a tercers, els drets de reproducció, comunicació pública i/o posada a disposició del públic d’aquests, de forma total o parcial, en tots aquells suports i modalitats d’explotació que considerem oportuns, molt en particular en el nostre Lloc (per exemple, a https://www.edukative.es/ca/testimonials/) i en la nostra documentació comercial, promocional i/o publicitària, per un àmbit territorial mundial i mentre durin aquests drets. Tingues en compte que, per tal de protegir la teva intimitat, els comentaris es publicaran sempre fent únicament referència al teu nom propi i a la localitat on vius.

6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

“Edukative” és una marca nacional espanyola registrada amb número 3593998 a la classe 41, titularitat d’Edukative. Tots els signes distintius i logotips que l‘acompanyen són creacions pròpies d’Edukative

i ostenta sobre ells, i en exclusiva, tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que atorga la legislació vigent.

De la mateixa manera, el disseny de tot aquest Lloc i tots els seus continguts (text, gràfics, logotips, dibuixos, fotografies, software, codi font i d’altres) són titularitat exclusiva d’Edukative,

a qui corresponen, en tota la seva extensió, tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que deriven dels mateixos, en tota la seva extensió (és a dir, mentre durin legalment aquests drets, per un àmbit territorial mundial i per a totes i cadascuna de les modalitats d’explotació) o, alternativament, que li han estat degudament llicenciats per la seva explotació per part dels seus legítims titulars.

Queda, per tant, estrictament prohibida l’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i/o transformació, inclosa la traducció) de tots els continguts del Lloc objecte de propietat industrial i intel·lectual en cap mitjà, sense prèvia autorització, atorgada per escrit, d’Edukative. Tot plegat, d’acord amb les sancions civils i penals previstes per la legislació vigent.

7. Privacitat i protecció de Dades Personals.

Les dades personals que ens facilites a través del Lloc o per correu electrònic o per qualsevol altra via, inclosa la IP des d’on et connectes (per motius de seguretat i de frau) seran integrats en un fitxer automatitzat titularitat d’Edukative. Edukative

té implementades les mesures de seguretat legalment previstes per a la conservació d’aquestes dades.

Les teves dades s’utilitzaran per gestionar tots els aspectes de la nostra relació comercial i contractual inclosos, llevat que t’hi hagis oposat expressament, l’enviament de comunicacions comercials (també a través de correu electrònic i del telèfon) d’Edukative.

Edukative només facilitarà les teves dades a tercers quan sigui estrictament necessari per a la prestació dels serveis contractats (per exemple, en cas de subcontractació de tot o d’una part del servei), o bé en supòsits de compliment d’obligacions legals existents.

Com a Usuari sempre podràs accedir a les teves dades de caràcter personal per poder exercir els teus drets de rectificació, cancel·lació o oposició al seu tractament. Per accedir-hi, pots remetre’ns un escrit acompanyat d’una fotocopia del teu DNI indicant el dret que vols exercir, per correu electrònic a rgpd@edukative.es o bé per correu ordinari o certificat a Edukative – RGPD, Andrade, 15-17, 08018, Barcelona.

Per qualsevol qüestió relacionada amb les funcions del Delegat de Protecció de Dades, pots escriure’ns directament a rgpd@edukative.es o bé per correu ordinari o certificat a Edukative – RGPD, Andrade, 15-17, 08018, Barcelona.

8. Cookies.

L’ús del Lloc pot implicar la utilització de cookies, que són informacions que s’emmagatzemen en el navegador que com a Usuari utilitzes perquè únicament el nostre servidor pugui llegir-les, recuperant determinada informació que facilitarà la teva navegació pel Lloc. Cap d’aquestes cookies permet accedir a les teves dades personals, ni a la teva informació personal ni, tampoc, al teu disc dur. Així mateix, t’informarem que utilitzem eines de monitorització (com ara Google Analyitics), que recullen dades anònimes de l’ús que facis del web.

Pots consultar la nostra Política de Cookies al següent enllaç: Política de Cookies Edukative.

9. Responsabilitat d’Edukative.

La responsabilitat d’Edukative pels serveis que es contracten a través del Lloc és la legalment prevista en la normativa espanyola que li és d’aplicació.

Pel que fa al lloc:

Edukative es reserva el dret a interrompre temporalment l’accés al Lloc en qualsevol moment i sense previ avís, sempre que sigui necessari per motius tècnics, de seguretat, de control o de manteniment.

Edukative no es fa responsable de:

 • Les interrupcions, demores o mal funcionament del Lloc, així com dels danys que es puguin derivar d’aquestes, originades per causes que escapen al seu control (incloses fallades del subministrament elèctric, manca d’accés a xarxes de comunicació, atacs de hackers, virus o d’altres elements lesius), causes de Força Major, o actuacions culpables o doloses de l’Usuari i/o Client.
 • Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat de les dades proporcionades per l’Usuari i/o Client.
 • Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l’accés de l’Usuari i/o Client a llocs de tercers als que se’ls hagi pogut remetre a través d’enllaços facilitats en el Lloc: En aquest sentit, els enllaços que proporcionem tenen com a objectiu informar-te d’altres fonts d’informació que amplien informacions o dades proporcionades en el nostre Lloc. Si bé procurem remetre’ns sempre a fonts fiables, aquests llocs son propietat i responsabilitat dels seus respectius titulars.

10. Legislació i Jurisdicció.

Aquest Lloc, el seu Avís Legal i les seves Condicions d’Ús se sotmeten a la legislació espanyola que els sigui d’aplicació. Excepte per a aquelles qüestions en les que, per imperatiu legal, es fixi un fur determinat per a la resolució de conflictes (cas, per exemple, de las qüestions sotmeses a la legislació de protecció de consumidors i usuaris) per a qualsevol altres en què es permeti la selecció de fur, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.