Què és la Robòtica Educativa?

La robòtica educativa és un sistema d’ensenyament interdisciplinari que permet als estudiants desenvolupar àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, el que en anglès es coneix amb les sigles STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), així com àrees de Lingüística i Creativitat.

Els estudiants aprenen a construir models que normalment van acompanyats d’un programa informàtic que fa que el robot executi ordres (ja sigui desplaçar-se, identificar colors, mesurar distàncies a un objecte, …). Els sistemes de programació que se solen utilitzar gairebé sempre estan basats en icones i no en instruccions escrites, perquè l’aprenentatge sigui més atractiu i intuïtiu. La finalitat és que l’estudiant es familiaritzi amb els dispositius programables, cada vegada més presents en la nostra societat (ordinadors, telèfons mòbils, …). Amb aquesta capacitat per entendre com es programen els robots, adquireixen una habilitat que els hi serà molt útil en el seu futur personal i professional.

LA METODOLOGIA EDUKATIVE

A Edukative som especialistes en robòtica i treballem amb una metodologia pròpia que es resumeixen en dos grans blocs:

  • Aprenentatge tècnic.
  • Aprenentatge i desenvolupament de 10 habilitats i competències essencials.

Aprenentatge tècnic

  • Construcció i estudi del funcionament dels models.
  • Implementació de millores en el model, desenvolupant així la creativitat dels alumnes.
  • Aprenentatge de programació en base a diagrames de flux.
  • Experimentació amb models que augmenten en dificultat per fomentar la motivació per l’aprenentatge.

Aprenentatge i desenvolupament de 10 habilitats i competències essencials.

1. TREBALL EN EQUIP

La gran majoria de treballs actuals i de futur no poden ser executats per una sola persona. Caldrà treballar en equip i ser capaços de donar el millor de cada membre del mateix.

2. LIDERATGE

Les empreses actuals busquen persones que vulguin acceptar nous reptes i conduir als seus equips de treball cap a l’èxit. Calen bons líders, capaços de motivar els seus equips per donar el millor de si mateixos.

3. EMPRENEDORIA

Emprendre no és només crear nous negocis. És aportar punts de vista nous a les empreses on es treballa, creant noves formes i idees que canviïn el concepte d’altres que s’estan fent d’una determinada manera per millorar els procediments, innovar i fer créixer la mateixa.

4. APRENENTATGE DELS ERRORS

En altres cultures, equivocar-està ben valorat, ja que significa que ho has intentat i que has adquirit experiència. Equivocar-se, fracassar, ens aporta una experiència que no té preu a l’hora de resoldre correctament el repte plantejat i d’afrontar nous reptes.

5. GESTIÓ DE LES EMOCIONS

No trobar la resposta correcta ràpid genera frustració que porta a fortes emocions en moltes ocasions. Aprendre a dominar les seves emocions és fonamental per gestionar la seva educació emocional.

6. EXPANSIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC

Els nostres fills i filles han de poder qüestionar la informació que reben, amb criteris raonats. Això els ajudarà en el futur a no acceptar com a dogma tot el que se’ls digui i els obrirà nous camins.

7. CREATIVITAT

La creativitat sorgeix quan es qüestionen les afirmacions que se’ns plantegen com invariables. La creativitat ens porta a ser líders dels nostres equips de treball, a poder plantejar noves vies de solució dels reptes plantejats.

8. ESFORÇAR-SE PER ACONSEGUIR OBJECTIUS

Els nostres alumnes aprenen que sense esforç no hi ha recompensa. Per assolir l’èxit en qualsevol repte que se’ns planteja a la vida, ja sigui personal, acadèmic o professional, cal esforçar-se i treballar per dominar-lo. La solució correcta arriba fruit d’estar concentrats en el repte i amb el focus posat en aquest objectiu.

9. MILLORA DE L’AUTOCONFIANÇA

Quan els nostres alumnes van dominant els punts anteriors, van guanyant confiança en si mateixos. Comencen a tenir el convenciment íntim que són capaços de realitzar amb èxit cada tasca proposada, és a dir, milloren la seva capacitat de prendre decisions amb un pensament crític.

10. PARLAR EN PÚBLIC

És una habilitat molt important. Han de ser capaços de ser convincents, de sintetitzar la informació, de donar respostes clares i concises, ja que els millors projectes, sense una bona exposició, poden no arribar a materialitzar-se mai.

El desenvolupament conjunt de competències personals multiplica les oportunitats dels alumnes per aprendre a ser més eficients, aplicar processos de pensament més complexos, aplicar els seus aprenentatges i retroalimentar de les aportacions dels seus companys.

PER QUÈ LA ROBÒTICA EN ANGLÈS?

EDUKATIVE és el centre pioner a nivell estatal que va desenvolupar el seu propi projecte “Robòtica educativa impartida en anglès” fa ja 5 anys. Des de l’inici apostem per creure en les infinites possibilitats d’aprenentatge que tenen tots els nens.

Un nen, quan neix, s’inicia de forma innata l’aprenentatge de la llengua materna mitjançant l’escolta, és a dir, aquest aprenentatge espontani segueix un ordre natural que consolida el desenvolupament de la llengua a mesura que el nen creix i va adquirint les competències necessàries en cada moment.

El pas següent en el procés natural d’adquisició de la llengua és la verbalització de paraules, expressions i frases i la combinació de les mateixes en diferents contextos. D’aquesta manera es va enriquint i ampliant el vocabulari i el nen aprèn el significat de tot allò que escolta.

Per què no aplicar la mateixa pauta d’aprenentatge a una segona llengua en el nostre cas l’idioma anglès a través de la robòtica?

A Edukative fem immersió total en l’anglès durant les nostres classes. Quan un nen se submergeix en una activitat que li agrada, el motiva i la gaudeix, la seva capacitat de comprensió, escolta i integració de l’aprenentatge es multiplica exponencialment. Així aprofitem l’oportunitat que ens brinda la robòtica en tot el seu procés per a potenciar en el nen l’adquisició de vocabulari i millorar la seva capacitat de comprensió en llengua anglesa.

El nostre programa extraescolar formatiu es desenvolupa des dels 3 als +16. Les classes es realitzen íntegrament en anglès: guies de construcció, programació i desenvolupament del contingut de les classes. Així recreem un escenari gairebé real que en un futur molt proper es trobaran en el món acadèmic i laboral.

Els vostres fills necessitaran dominar la programació pràcticament en qualsevol àmbit laboral, i necessitaran comunicar-se en anglès.

ROBÒTICA + ANGLÈS = EXPERIÈNCIA EDUKATIVE

Les previsions són que en els propers anys a Europa seran necessaris 500.000 treballadors que ocupin llocs tecnològics. Així, l’interès i la motivació per les següents àrees poden ajudar a optar a algun d’aquests llocs:

Ciències

Tecnologia i programació

Enginyeria

Art

Matemàtiques

Anglès