Robòtica Educativa

La Robòtica Educativa és un sistema d’ensenyament interdisciplinari que potencia el desenvolupament d’habilitats i competències als alumnes.

Aquest sistema d’ensenyament és interdisciplinari per què avarca àrees de diferents assignatures del programa escolar reglat. Així, en els cursos de Robòtica Educativa ben estructurats, es treballen àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, el que en anglès es coneix amb les sigles STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), així com àrees de Lingüística i també de Creativitat.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Aviso Legal.
I Accept

Les habilitats i competències dels alumnes es veuen desenvolupades d’una forma efectiva degut a que, si els cursos estan ben estructurats, es plategen activitats que els alumnes han de resoldre com reptes, en grup, aportant solucions elaborades entre tots els membres.

Així, es treballen aspectes com:

Treball en equip

Més informació

Lideratge

Més informació

Aprenentatge a partir dels errors

Més informació

Emprenedoria

Més informació

Com funcionen les classes de Robòtica Educativa?

Quan s’aporten solucions vàlides i provades, s’enforteix el lideratge dels alumnes, de manera que van adquirint confiança en la seva capacitat per resoldre reptes cada vegada més complexos i van aprenent que un bon líder es aquell que es recolza en el seu equip per aconseguir els objectius, no el que pretén fer-lo tot ell sol.

Els models que es construeixen solen anar acompanyats d’un programa informàtic que fa que el robot executi ordres (ja sigui desplaçar-se, identificar colors, mesurar distàncies a un objecte, …). No es pretén que els alumnes acabin sent tots mestres en programació. Els sistemes de programació que solen utilitzar quasi sempre estan basats en icones i no en instruccions escrites. El que es pretén es que els alumnes es familiaritzin amb els dispositius programables, cada vegada més presents en la nostra societat (ordenadors, telèfons mòbils, …). Amb aquesta capacitat per entendre com es programen els robots, adquireixen aquesta habilitat que els hi serà molt útil en el futur.

En aquest cursos se’ls hi planteja als alumnes reptes en els que hi ha inclosos conceptes físics, matemàtics, tecnològics.

En tot el procés del curs, es va pujant el nivell de dificultat dels reptes, de forma que es mantingui l’equilibri entre la dificultat del repte i la capacitat de l’alumne per resoldre’l. D’aquesta forma s’impedeix que l’alumne es frustri per no ser capaç de resoldre els reptes o que s’avorreixi massa per ser massa senzills per a la seva capacitat.

Per tot el que hem explicat fins a aquest punt considerem que aquesta és una activitat amb un gran benefici per als nostres alumnes, ja que els ajudem en el desenvolupament d’habilitats i competències necessàries per al seu futur personal i professional, fomentem el seu interès per les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, i a més ajudem a millorar el seu nivell d’anglès, en impartir els cursos en aquest idioma.

Nosaltres, a més creiem que, en la mesura del possible, les activitats han de fer-se en anglès, ja que es una bona oportunitat de que els nostres alumnes practiquin aquest idioma.

APRENDRE JUGANT

Però encara ens queda un punt més a tocar. L’activitat implica un component lúdic, intrínsec a la construcció de models, a la discussió de les millors solucions amb els altres alumnes, … Aquest component lúdic és el que remata l’èxit de l’activitat, ja que, si per tot l’explicat anteriorment és una activitat ideal des del punt de vista dels pares preocupats per la formació dels seus fills, aquest últim punt és el que converteix l’activitat en ideal des del punt de vista dels nens. Així doncs, és l’activitat lúdic-educativa ideal tant per als pares com per als fills.

Per suposat, per a totes les edats no es poden plantejar el mateix curs de Robòtica Educativa.
Descobreix com s’estructuren les activitats segons les edats

Més informació