Seguretat

Aquest lloc web compta amb les màximes mesures de seguretat per garantir la confidencialitat de les comunicacions amb l’usuari. Els serveis transaccionals funcionen sobre un servidor segur que utilitza el protocol SSL (Secure Socket Layer), estàndard de seguretat a Internet.

El servidor segur estableix una connexió xifrada únicament vàlida entre el dispositiu de l’usuari i el propi servidor de Edukative. En utilitzar el protocol SSL es garanteix:

  • Que el client està comunicant les seves dades al servidor de Edukative i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
  • Que entre el client i el servidor de Edukative les dades viatgen xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

Pots assegurar-te que et trobes dins d’un entorn segur per la direcció URL que figura en propietats (en prémer el botó dret del ratolí). Aquesta adreça URL comença per “https”, on la “s” identifica que els continguts estan sent oferts per un servidor segur.