Desenvolupament d’habilitats i competències personals

Les nostres activitats potencien el desenvolupament de competències i habilitats personals molt necessàries en el present i futur vostres fills.

Creativitat

La importància de fer coses de manera diferent, des del nostre propi criteri i la forma de concebre el món, imprescindible per formar persones independents, responsables i competents.

Capacitat d’Emprenedoria

Fomentar les capacitats d’iniciativa i independència en els vostres fills els ajudarà a convertir-se en adults actius. La confiança en si mateixos és fonamental per poder assolir els objectius que es proposin.

Treball en equip i col·laboratiu

Capacitat essencial en l’edat adulta i sobretot en el terreny laboral. Aprèn a dur a terme de manera eficient un treball conjunt on diverses persones aporten els seus coneixements i, per tant, tot suma, enriqueix els valors personals de cada un dels membres que hi participen.

Amb el treball col·laboratiu es potencia l’escolta i l’intercanvi d’informació i s’aprèn a cooperar per a la consecució d’objectius i millora de la pròpia motivació i relacions interpersonals.

El desenvolupament conjunt de competències personals multiplica les oportunitats dels alumnes per aprendre a ser més eficients, aplicar processos de pensament més complexos, aplicar els seus aprenentatges i retroalimentar-se de les aportacions dels seus companys.

Nou sistema d’aprenentatge

Al segle XXI s’inicia l’era de la informació, i requereix de transformacions en el sistema educatiu per formar persones amb pensament sistèmic, global, convergent i divergent, analític, crític i creatiu, així com el desenvolupament de les habilitats necessàries per al treball cooperatiu.

El docent actua en aquest procés com a mediador, i convida a utilitzar els propis recursos de l’alumne per a resoldre problemes d’aprenentatge i personals. És a dir, es converteix en un facilitador del procés d’aprenentatge: planificant i organitzant activitats adequades, assessorant i elogiant els progressos individuals i del grup.