FIRST LEGO League

competició a nivell mundial que convida als joves a divertir-se i emocionar-se amb la ciència i la tecnologia

ESCULL EL TEU CENTRE EDUKATIVE MÉS PROPER QUE REALITZEN LA COMPETICIÓ
Ja en els següents centres Edukative!

Centre Barcelona – St. MARTÍ
Centre Coslada
Centre Sevilla

Pròximament a….

Centre BCN – Eix. Esquerre
Centro BCN – Gracia
Centre Málaga

FIRST LEGO League es un desafiament internacional que desperta l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia.

FLL utilitza desafiaments temàtics per involucrar als joves, de 10 a 16 anys, a la investigació, la resolució de problemes, i la ciència.

Els pilars del programa són els Valors FLL que emfatitzen l’aprendre dels demés companys, la competició amigable, l’aprenentatge i la contribució a la societat.

FIRST Lego League (FLL) es un desafiament internacional que desperta l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia.

FLL utilitza desafiaments temàtics per involucrar als joves, de 10 a 16 anys, a la investigació, la resolució de problemes, i la ciència.

Els pilars del programa són els Valors FLL que emfatitzen l’aprendre dels demés companys, la competició amigable, l’aprenentatge i la contribució a la societat.

Els participants a la FLL:

  • Dissenyen, construeixen, proven i programen robots utilitzant la tecnologia LEGO MINDSTORMS.
  • Investiguen i resolen els mateixos desafiaments dels científics d’avui.
  • Apliquen conceptes de matemàtiques i ciències a la vida real.
  • Desenvolupen les habilitats i competències del s. XXI com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació.
  • Participen i es diverteixen en tornejos i celebracions en format esportiu.

FIRST LEGO League es mol més que robots!

Com es desenvolupa l’activitat?

Iniciarem la nostra activitat extraescolar com sempre amb el curs escolar al seu horari habitual. Cada grup de classe formarà un equip que prepararà el seu propi projecte científic per resoldre el repte proposat per a la competició 2016-2017. Les classes i la llengua vehicular a la classe serà com fins ara l’anglès. Si bé el projecte per la valoració de l’organització haurà de presentar-se en anglès/català/castellà dependrà del nivell dels alumnes.

Durant el transcurs dels mesos de setembre a febrer, data quan es celebra la competició els equips hauran d’investigar, estudiar i preparar una resolució a la problemàtica plantejada per la FLL, portant a terme:

El projecte científic

Els equips ha d’utilitzar la seva creativitat per dissenyar una solució innovadora que resolgui un problema real relacionat amb la temàtica proposta. Als terminis establerts per la competició hauran de presentar per escrit el seu projecte.

El projecte científic

Els equips ha d’utilitzar la seva creativitat per dissenyar una solució innovadora que resolgui un problema real relacionat amb la temàtica proposta. Als terminis establerts per la competició hauran de presentar per escrit el seu projecte.

El Joc del robot

Els equips han de dissenyar, construir i programar robots utilitzant la tecnologia LEGO MINDSTORMS per superar una sèrie de missions de manera autònoma en un taulell de joc. Cada missió té una puntuació determinada i es tracta d’aconseguir el major nombre de punts.

Mentre cada equip desenvolupa el seu projecte científic i prepara el Joc del robot, es treballen valors molt importants com inclusió, descobriment, coopertició = (cooperació + competició), respecte i treball en equip. Durant el transcurs de les classes els nostres professors acompanyaran als vostres fills en la preparació de tot el seu projecte, motivant, guiant i ensenyant com treballar de manera adequada el repte proposat per la FIRST LEGO League.

Tota aquesta preparació serà un interessant repte per als nostres alumnes atès que aprendran a construir i programar alhora que aprenen a analitzar informació i preparar una presentació dels seus resultats de la investigació que mostraran davant un jurat en el torneig.

Mentre cada equip desenvolupa el seu projecte científic i prepara el Joc del robot, es treballen valors molt importants com inclusió, descobriment, coopertició = (cooperació + competició), respecte i treball en equip. Durant el transcurs de les classes els nostres professors acompanyaran als vostres fills en la preparació de tot el seu projecte, motivant, guiant i ensenyant com treballar de manera adequada el repte proposat per la FIRST LEGO League.

Tota aquesta preparació serà un interessant repte per als nostres alumnes atès que aprendran a construir i programar alhora que aprenen a analitzar informació i preparar una presentació dels seus resultats de la investigació que mostraran davant un jurat en el torneig.

A més, FIRST incorpora 2 valor propis en els Valors FLL:

  • Gracious Professionalism TM (Cortesia professional): fomentar el treball ben fet, tant el propi com el dels altres, valorar als demés i respectar tant als individus com a la comunitat.
  • CooperticióTM (Cooperticó = Cooperació + Competició): competir, ajudar i aprendre del demàs companys, equips i entrenadors.

Una vegada finalitzada la competició al mes de febrer, si algun equip aconsegueix classificar-se per la final nacional, les famílies seran informades dels requisits i funcionament de participació de la següent fase de la competició.

A partir del mes de febrer els nostres alumnes seguiran desenvolupant el projecte a nivell intern fins a finalitzar el curs al mes de juny. Durant aquest període treballaran amb desafiaments addicionals al projecte que els hi permetrà profunditzar en els coneixements sobre robòtica i programació.

Una vegada finalitzada la competició al mes de febrer, si algun equip aconsegueix classificar-se per la final nacional, les famílies seran informades dels requisits i funcionament de participació de la següent fase de la competició.

A partir del mes de febrer els nostres alumnes seguiran desenvolupant el projecte a nivell intern fins a finalitzar el curs al mes de juny. Durant aquest període treballaran amb desafiaments addicionals al projecte que els hi permetrà profunditzar en els coneixements sobre robòtica i programació.

Anima als teus fills a que participin amb nosaltres a la edició de la FIRS LEGO League d’aquest any!!!

Formulari de contacte