Preguntes freqüents

La posada en marxa de qualsevol projecte de negoci comporta un procés de reflexió del qual sorgeixen dubtes que requereixen resposta. A Edukative estarem sempre encantats de poder respondre a totes les teves preguntes per que tinguis la seguretat de conèixer tot el que necessites per posar en marxa el projecte.

Exposem a continuació alguns dels dubtes més freqüents:

1.- En què consisteix la meva formació com a franquiciat i quant temps dura?

La formació consisteix en conèixer totes les àrees necessàries per gestionar un centre Edukative. Aquestes àrees son: comercial, pedagògica, compres, publicitat i màrqueting, recursos humans). Amb aquesta formació el franquiciat tindrà totes les eines per iniciar amb seguretat l’activitat del centre. La formació durarà una setmana i es realitzarà a la nostra seu central.

2.- Tinc exclusivitat a la meva àrea d’influencia?

Per suposat. No es podrà obrir un altre centre sota la marca Edukative a la zona d’influència establerta.

3.- És necessari tenir coneixements pedagògics per obrir un centre?

No és necessari. Es busquen gestors d’equips. Si és desitjable tenir coneixements a les àrees de ciències, tecnologia i anglès.

4.- Hauré de pagar un altre cànon?

No. Tan sols en el cas de que vulguis obrir un altre centre a altre zona d’esclusivitat.

5.- Qui em recolza a la fase inicial d’obeertura?

El coordinador de zona, que donarà tot el recolzament necessari des del primer dia, inclús abans de l’obertura.

6.- Qui s’encarrega de la recerca i selecció del professorat?

S’encarrega el franquiciat, però amb tot el recolzament i l’assessorament des de la central a través del seu coordinador de zona.

7.- Quins són els treballs a realitzar abans de l’obertura?

L’adequació del local, tant tècnicament com a nivell d’imatge de marca. A la vegada que es realitza el projecte de decoració del local, ens hem de centrar en les accions de promoció del centre i les seves activitats per aconseguir el màxim nombre d’alumnes possible per a l’obertura. No és un treball que realitzi el franquiciat sol, ja que el coordinador estarà en tot moment al seu costat per recolzar-lo. Els materials necessaris per als cursos es desenvoluparan a la central i estaran a disposició del franquiciat, per el que podrà oblidar-se de la seva producció.

Per a una informació més detallada, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Formulari de contacte
Obrir una franquícia Edukative