Tractament de dades de caràcter personal

De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que ens faciliti en el present formulari seran incorporades a un fitxer titularitat de Edukative, S.L., amb domicili a Barcelona, c./Bilbao, 182, Local 3 (08018), degudament inscrit davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats, processar la seva petició de registre i remetre-li informació i publicitat, inclòs per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic equivalent, sobre els productes, serveis, promocions i altre informació de Edukative, S.L. Si no desitja rebre informació i publicitat, pot enviar un correu electrònic per revocar el seu consentiment a info@edukative.es

Addicionalment, en cas de que vostè ens doni autorització marcant la casella corresponent, les seves dades seran utilitzades amb la finalitat d’enviar-li novetats, informació i publicitat, inclòs per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic equivalent, sobre els productes, serveis, promocions i demés informació de Edukative, S.L. que puguin resultar del seu interès.

Finalment, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques mitjançant un correu electrònic a info@edukative.es, o enviant una carta a Edukative, S.L., a l’adreça C./ Bilbao, 182, Local 3 (08018) Barcelona.